Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Texte libre

Geo Visitors Map

Recherche

Archives

6 mars 2008 4 06 /03 /mars /2008 11:15
Tro ĉarma...!
Trop mignon...!Kie estas via buŝo ? Où est ta bouche ?
Kie estas via oreloj ? Où sont tes oreilles ?
Kie estas via haroj ? Où sont tes cheveux ?
Kie estas via okuloj ? Où sont tes yeux ?
Kie estas via nazo ? Où est ton nez ?
Kie estas via lango ? Où est ta langue ?
Kie estas via manoj ? Où sont tes mains ?
Kie estas via umbiliko ? Où est ton nombril ? [ta boudinette ? ;-) ]
Kie estas via piedoj ? Où sont tes pieds ?
Kie estas via ĉemizo ? Où est ton maillot ?
Kion diras kato ? Que dit le chat ?
Kion diras hundo ? Que dit le chien ?
Kion diras bovo ? Que dit le boeuf ?
Ĉu vi volas kisi min ? Est-ce que tu veux m'embrasser ?
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
14 février 2008 4 14 /02 /février /2008 09:46
Reklamo en esperanto, la starto ? Tio estas domaĝeta ke tio startas per komerca reklamo, sed bone...
Tiu viro devus praktiki remadon ;-)
Une pub en esperanto, le début ? C'est un peu con que ça arrive par de la pub commerciale, mais bon...
Ce gars devrait faire de l'aviron ;-)


Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
1 février 2008 5 01 /02 /février /2008 17:21
Claude PIRON,  la svisa esperantisto, estis forpasinta la 22-an de januaro 2008. Li multe faris pri la lingvo esperanto. Tio vera estas malĝoja novaĵo. Mi lernas la esperantan lingvon kun sia romaneto « Gerda malaperis »
Lingoj :
http://eo.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron
http://claudepiron.free.fr/

Claude PIRON, l'esperantiste suisse, est décédé le 22 janvier 2008. Il a beaucoup fait pour l'esperanto. C'est vraiment une triste nouvelle. J'ai appris la langue avec son roman éducatif « Gerda malaperis - Gerda a disparu <».
Liens :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron
http://claudepiron.free.fr/

Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
16 décembre 2007 7 16 /12 /décembre /2007 10:45
Esperanto-tago

Kio nova ?
Hieria
ŭ, la 15-an de decembro 2007, tio estis la esperanto tago. Kiel en 2006, mi skribas artikoleton (la maljuna estas tie-ĉi).
Quoi de neuf ?
Hier, 15 décembre 2007, c'était la journée de l'espéranto. Comme en 2006, j'écris un petit article (le vieux est ici).
Iniciatata per Esperanto-USA, oni skribas en niaj taglibroj humoran artikoleton pri la lingvaj problemoj, tio en du lingvoj : esperante kaj nia denaska lingvo. À l'initiative de Esperanto-USA, on écrit sur nos blogs un billet d'humeur sur les problèmes linguistiques, et cela en deux langues : en esperanto et dans notre langue maternelle.
Sed ni respondu la demandon : kio nova pri esperanto ? Tio estos rapida : nenio. Mais répondons à la question : quoi de neuf au sujet de l'espéranto ? Ça va être rapide : rien.
Jen tio estas farita, oni povas nun fari alian aferon...
Ça c'est fait, on peut passer à autre chose maintenant...
Ek, estas afero : la retejo Lernu estas pli kompleta, aspektas al mi. Estas simpatia kurso por la plena komencanto. Tiens, quand même un truc, le site Lernu ("Apprenez" en esperanto) s'est encore enrichi, il me semble. Il y a un cours sympa pour débutant complet.
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
14 décembre 2007 5 14 /12 /décembre /2007 17:15
Morgaŭ, tio estas... ?
Demain, c'est... ?
Esperanto-tago
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
8 juin 2007 5 08 /06 /juin /2007 15:52
Devus ne havi tro suspensojn ĉe mi, per la Pasqua tranĉado, la riĉuloj kaj la maljunuloj, tio estas gajnota de Sarkozy... Kvankam, amuza detalo, Sarkozy havas tiel multaj konkurantoj ke oni havas du kandidatoj Majorité présidentielle (la Sarkozy partio : prezidenta majoritato) :
Il ne devrait pas y avoir trop de suspenses par chez moi, avec le découpage Pasqua, les riches et les vieux, c'est tout bon pour Sarkozy... Quoique détail amusant, Sarkozy fait tellement d'émules qu'on a deux candidats Majorité Présidentielle :

Jes, perfidulo eks-UDF kaj junulo kun longaj dentoj (atentu la pargeto) kiu de du monatoj sendegis al ni propagandiloj laŭdanta sia sendependenco, arf'...
Bone kiu restas ? Ej ! La Francio en agado, ne maldesktro, ne dekstro (venu venu ĉiuj baloti por mi) havas bela propagandilo :
Et oui, un traitre ex-UDF et un jeune aux dents longues (attention au parquet Bob) qui il y a deux mois encore nous innondait de tracts vantant son indépendance, arf...
Bon qu'est-ce qu'il reste ? Tiens la France en action, ni droite ni gauche (viendez tous voter pour moi) a un joli tract :


Ĉu ni progresos ? Ha se la kanditatoj kun pli ol 1 % interesiĝas pri la esperanto ! Suspiro...
Progresserions-nous ? Ah si les candidats qui faisaient plus de 1% s'intéressait à l'esperanto ! Soupir...
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
5 avril 2007 4 05 /04 /avril /2007 00:17
Ĉu vi ŝatis mian aprilan trompon ? Hahaha... Ne, mi ne delasas la lingvon esperantan. Mi eĉ preparas libron por ci, remisto ! Por lerni la esperanton, eĉ por tiu kiu havas nur du neŭronojn.
Est-ce que vous avez apprécié mon poisson d'avril ? Hahaha... Non, je n'abandonne pas la langue Espéranto. Je prépare même un livre pour toi, rameur ! Pour que tu apprennes l'espéranto, même pour toi qui n'a que deux neurones.

Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
1 avril 2007 7 01 /04 /avril /2007 08:00
Finish for the esperanto. And finish also for the french. I decide to write my blog only in english. The tongue who is the best to communicate in the entire world because all people knows it. Like I am passed nine years to study this tongue, and in my job, computer science, I use it all the days, I am completly fluent with it, like you can see, or plutôt read, lol, rotfl...
I am now not obliged to search during hours and hours, words in my vortaro. It is vraiment the bonheur. English is so simple and so... simple. It is really the paradise.
At tomorrow for the next of my adventure... Zedh in english : the best blog !!!
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
15 décembre 2006 5 15 /12 /décembre /2006 09:28
Esperanto-tago

Hodiaŭ, la 15-an de decembro 2006, tio estas la esperanto tago. Havi sian tagon estas bone. Estas la tago de la virino, la tago de la knaboj eksplodantaj sur minoj, ktp. Ĉiuj kaŭzoj perditaj havas sian tagon.
Aujourd'hui, 15 décembre 2006, c'est la journée de l'espéranto. C'est bien d'avoir sa journée. Il y a la journée de la femme, la journée des enfants qui sautent sur les mines, etc. Toutes les causes perdues ont leur journée.
Iniciatata per Esperanto-USA, oni skribas en niaj taglibroj humoran artikoleton pri la lingvaj problemoj, tio en du lingvoj : esperante kaj nia denaska lingvo. À l'initiative de Esperanto-USA, on écrit sur nos blogs un billet d'humeur sur les problèmes linguistiques, et cela en deux langues : en esperanto et dans notre langue maternelle.
Aj ! sindromo de la malplena paĝo. Kio mi tuj povas skribi ? Aïe, syndrome de la page blanche. Que vais-je pouvoir écrire ?
Paroli pri la eŭropa problemo ? Pri tiu maskerado de multalingvoj, bela fasado por dormigi la bonan popolon kaj trankvile debigas la anglan lingvon.
Parler de la question européenne ? De cette mascarade de multilinguisme, une belle façade pour endormir le bon peuple et tranquillement faire du tout-anglais.
Ha ! La angla lingvo...!  Ah ! l'anglais...!
Tiu angla kiu iom post iom akiras la francan socion. Ĉu ni parolos angle ĉiujn post dek jaroj ?
Cet anglais qui grignote petit à petit la société française. Est-ce que dans dix ans, on parlera tous anglais ?
Rigardi televidadon sen angla estas neebla, iom post iom. Ekde la « ĝuste faru ĝin » de la marko <biiiip> (france, mi ne skribas la nomo de la marko, ĉar estas maldeca vorto),  ĉiuj markoj faras tion, reklamaj sloganoj, nomoj de produktoj, pli ridinda unuj ol la aliaj (kiam oni povas traduki ilin). Forfuĝi estas neebla.
Pas moyen de regarder la télé sans tomber sur de l'anglais, incidieusement, petit à petit. Depuis le « juste fait le » d'une marque dont on taira le nom (par égard pour ma mère qui m'a défendu de dire des gros mots), elles s'y mettent toutes, slogans publicitaires, noms de produits, plus ridicules les uns que les autres (une fois traduit, quand on peut). Impossible d'y échapper.
 Nun oni mem havas la reklamojn direkte angle, ne dublada. Ha ! La belaĉa doktoro Verda kaj sia mizera kafo..., la eks-edzino de krozo (aŭ Cruise) kaj sia fetoraĵo (ne, tio ne estas da fromaĝo) kaj tiu nekonato kiu vendas al ni fekplenan  4x4n, dikan kaj poluan, por putri niajn  tro malvastajn centrurbojn.
On a même maintenant les pubs en anglais directes, non doublées. Ah, le bellâtre docteur Vert et son misérable café..., l'ex-femme de croisière (ou Cruise) et son qui-pue (non ce n'est pas un fromage) et ce parfait inconnu qui nous vend un 4x4 de chiotte, gros et polluant qui va venir nous pourrir nos centre-villes étriqués.
La junuloj estas la ĉefaj celoj. Tio estas facila : tio estas la angla aŭ la mizero ! Kaj tio estas tiel fun. Ĉu vi povas citi nuran komputilan ludon kun franca titolo ? Kaj ankoraŭ la televidado : en la tempo, mi rigardis Scoubidou (franca nomo, la angla prononco estas sama), ne Scoobi-doo ! (jes, mi scias, mi ne estas fiera sed en mia tempo estis nur unu ĉeno ! ). Les jeunes sont les principales cibles. C'est facile : c'est l'anglais ou la misère ! Et c'est si fun. Pouvez-vous citer un seul jeu vidéo avec un titre français ? Et encore la télé : dans le temps, je regardais Scoubidou, pas Scoobi-doo ! (oui, je sais, y'a pas de quoi être fier, mais de mon temps y'avait qu'une chaine ! ).
Sed tio estas la sama afero kun la maljunuloj. Oni trovas ekzemplon ĉie.
Mais on est pas en reste avec les vieux. On trouve des exemples partout.
Jen vidu, la maŝinetoj por iri sur la interreto, france : skatolo ! Freebox, livebox, neufbox (arf ! france neuf = naŭ),  kaj laste la Dartybox (Darty estas la nomo de magazenoj), sed kia imago ! Tio povus esti ridiga, se tio ne estas patosa.
Tenez, les boîtes ! Freebox, livebox, neufbox (arf), et dernièrement la Dartybox, mais quelle imagination ! Ça pourrait être drôle, si ce n'était pas pathétique.
Fine, tio plaĉas, la homoj ne multe ribelas. Oni estas rigardata por ekstermonduloj kiam oni protestas, eĉ malbonaj gepatroj kiam oni ne kuraĝigas nian idojn por elekti unue la anglan ligvon en la lernejo.
Enfin, ça plaît, les gens ne se rebiffent pas beaucoup. On passe un peu pour des extra-terrestres quand on râle, voire des mauvais parents quand on n'encourage pas notre progéniture à choisir anglais en langue vivante n° 1.
Jen, tio estas sprita, kun sia afiŝo, nun mi estas ekscitita. Necesas k'mi senbridiĝas ! Voilà, c'est malin, avec leur billet d'humeur, maintenant je suis énervé. Va falloir que j'me défoul' !
   
La artikolo pri la esperanta tago 2007 estas tie. L'article pour le jour de l'esperanto 2007 est ici.
Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article
11 décembre 2006 1 11 /12 /décembre /2006 09:15
Tago T-4 !  Jour J-4 !

Esperanto-tago


Repost 0
Published by Zedh - dans esperanto
commenter cet article

Articles Récents