Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Texte libre

Geo Visitors Map

Recherche

Archives

Top articles

 • Belega tago - Journée magnifique

  19 juillet 2006 ( #esperanto )

  Mi trovis en la taglibro de zephjal tiu foto : Tio estas amuza. Kaj estus bonege ! Fr.: J'ai trouvé sur le blog de zephjal cette photo : " Pour cause de journée magnifique, aujourd'hui tous nos bureaux sont fermés. A bientôt ! "C'est amusant. Et ça serait...

 • Datreveno : 119 jaroj - Anniversaire : 119 ans !

  26 juillet 2006 ( #esperanto )

  Tio estas la 26-an de Julio 1887 kio eliris en Varsovio la unuan libron pri esperanto de L.L.Zamenhof sub la pseŭdonimo « Doktoro Esperanto » . Ĝi estas skribinta ruslingve. Ĝia titolo estis « Lingvo Internacia ». La pseŭdonimo de la a ŭ toro estas provizinta...

 • Esperanto-Tago / Jour de l'esperanto

  03 octobre 2006 ( #esperanto )

  Je la Esperanto-Tago, la 15a de decembro 2006, Esperanto-USA proponas ke blogistoj ĉie verku afiŝon por sia blogo kiu estas dulingva, en sia denaska/nacia lingvo kaj en la Internacia Lingvo Esperanto. La afiŝo diskutu lingvajn problemoj de la vidpunkton...

 • La multilingva eŭropo - L'europe multilingue

  04 novembre 2006 ( #esperanto )

  Ŝi estas bela la multilingva E ŭropo, sur la e ŭropa Unio retejo (france http://europa.eu/index_fr.htm), oni povas vidi belegan bildeton por la kvindeka datreveno (dekstre) : Elle est belle l'Europe multilingue, sur le site de l'Union européenne ( http://europa.eu/index_fr.htm...

 • Bela tago por la esperanto

  15 décembre 2006 ( #esperanto )

  Hodia ŭ , la 15-an de decembro 2006, tio estas la esperanto tago. Havi sian tagon estas bone . Estas la tago de la virino, la tago de la knaboj eksplodantaj sur minoj, ktp. Ĉiuj ka ŭ zoj perditaj havas sian tagon. Aujourd'hui, 15 décembre 2006, c'est...

 • Esperanto por la remistoj - L'esperanto pour les rameurs

  05 avril 2007 ( #esperanto )

  Ĉu vi ŝatis mian aprilan trompon ? Hahaha... Ne, mi ne delasas la lingvon esperantan. Mi eĉ preparas libron por ci, remisto ! Por lerni la esperanton, eĉ por tiu kiu havas nur du neŭronojn. Est-ce que vous avez apprécié mon poisson d'avril ? Hahaha......

 • Piroteknikaĵo - Feu d'artifice

  16 juillet 2006 ( #annecy )

  Kaŭze de la fulmotondroj, la piroteknikaĵo de Anesio estas fajrigita hiera ŭ. Normale, tio estas la 14-an de julio, por transŝovi kun la najbaraj urboj, Anesio-la-maljuna, Senodo, Krano, ktp. kiu fajras ĝian la 13-an de julio. Do hiera ŭ, ne vento, ne...

 • Transiro de la lago de Anesio - Traversée du lac d'Annecy

  18 août 2006 ( #annecy )

  Tio estas plenuminta. La akvo estis malvarma sed ĉ io glatis per rapida na ĝ o. C'est fait. L'eau était froide mais ça allait avec une nage rapide. Tio ne estas certa ke mi estas en la foto. La ŭ la horo de la informoj EXIF, tio estas ver ŝ ajna. Ĉ iuj...

 • Neĝo ? - Neige ?

  23 mars 2007 ( #annecy )

  Jes, neĝas ! Tio ne estas escepta, ni estas en marto. Sed tamen tio estas la pritempo, kaj post la nerigora vintro, tio estas surprizeta. Oui, il neige ! Ce n'est pas exceptionnel, nous sommes en mars. Mais tout de même, c'est le printemps et après un...

 • France24 : Unue en angla - Par défaut en anglais

  07 décembre 2006 ( #L'anglais c'est smart )

  Mi volis vidi la ajon et mi ne seniluziĝis , mi klavas http://www.france24.com/ kaj, krak : Je voulais voir le bazar et j'ai pas été déçu, je tape http://www.france24.com/ et, crac : Ĉu tio utilas havi mastruman sistemon kiu estas konfigurita france,...

 • Ne estas tro malfrue - Il n'est pas trop tard

  16 mars 2007 ( #L'anglais c'est smart )

  En lasta januaro, la VerdaPiso lokis bonan belan flagrubandon sur la turo de Eiffel. Oni diras al mi en la orela ŭ skultilo ke oni ne tradukas GreenPeace en VerdaPiso, mi ne scias, mi estas senkapabla en la angla lingvo). En janvier dernier, la PisseVerte...

 • Remado sur la lago de Villerest

  17 avril 2006 ( #remado - aviron )

  Mia sporto estas remado. Tio estas belega sporto, bona por la sano. Diman ĉ o 16, tio estis la remado krozo sur la lago de Villerest (Luaro) apud Roanne. Nia klubo, la CSAV, klubo de sporto de Annecy-le-vieux (Annecy la maljuna) estis prezenca kun tri...

 • Fotoj de la regatto de Annecy-le-Vieux

  26 avril 2006 ( #remado - aviron )

  Kelkaj fotoj de la regatto de Annecy-la-maljuna, la 23-an de aprilo : Koloraj boatoj antaŭ la konkursoj " batalo " por la unua rango... bordo al bordo. Fr: Quelques photos de la régate d'aviron d'Annecy-le-Vieux, le 23 avril 2006.Photo 1 : Bateaux colorés...

 • Fotoj de la regatto de Annecy-le-Vieux (sekvaĵo)

  26 avril 2006 ( #remado - aviron )

  Ankoraŭ kelkaj fotoj de la regatto de Annecy-la-maljuna, la 23-an de aprilo : La konkurso kun okremistaj boatoj. Tio estis belega ! Detalo de la okremista boato miksa CNA / CSAV. Fr: Encore quelques photos de la régate d'aviron d'Annecy-le-Vieux, le 23...

 • Veterprognozo por lundo [T-3]

  28 avril 2006 ( #remado - aviron )

  Lundo tago T-3 : Ĉu ni havos sunan veteron ?Mi devas precizi ke mi volas scii la vetero en Liono. Tio estas por la remado krozo sur la Saono tra la urbo Liono. Ĉe la chaine météo : la sua orienta emblemo estas ĉiam nubo kaj suno. Hiera ŭ, i li anoncas...

 • Veterprognozo por lundo [T-1]

  30 avril 2006 ( #remado - aviron )

  Lundo tago T-1 : Ĉu ni havos sunan veteron al Liono ? La granda tago estas morga ŭ. Mi prenas la prognozon vespera diman ĉo. Ĉe la chaine météo : Por la mateno : Tio estas pli bone ol hiera ŭ. La temperaturo estus 5°C.Por la posttagmezo : Kaj temperaturo...

 • Remado trairo de Liono - Traversée de Lyon

  08 mai 2006 ( #remado - aviron )

  La semajno pasis rapide. Mi volis paroli pri la remado trairo de Liono. Antaŭ ĉio la akcepto : bone, bonege mem. Ekzemple, multaj personoj por la akvo metado. Kaj la vetero ! Suna sed kun bona temperaturo, nek tro varma, nek tro malvarma. La startlinio...

 • Remado trairo de Liono - Traversée de Lyon - 2

  09 mai 2006 ( #remado - aviron )

  Epizodo unu La balado estas agrabla, oni komenciĝas resupreniri la Saonon. Estas preskaŭ kvindek remboatoj. La bordoj estas verda. Tamen ni ne estas malproksime norde de Liono. Duonturniĝo / Demi-tour Fr.: La ballade est agréable, on commence par remonter...

 • Remado trairo de Liono - Traversée de Lyon - 3

  12 mai 2006 ( #remado - aviron )

  Epizodo du Sur la Saono, Liono estas belega urbo. Ej ! La Eiffel-Turo ! --- Tiens ! La Tour Eiffel ! Pentrita muro okultrompe. --- Un mur peint en trompe l'oeil. La kajoj, pontoj kaj pontetoj de Liono. --- Les quais, ponts et passerelles de Lyon. Dua...

 • Remado trairo de Liono - Traversée de Lyon - 4

  13 mai 2006 ( #remado - aviron )

  Episodo tri. Post la manĝo, ni vidas spektaklon de Guignol (« ginjolo », tio estas ginjolteatro) kaj estas la disdono de la premioj. Ni estas ankoraŭ premiito por la partoprenanto nombro (krom Lionano), 22 remuloj ! Brave por la organizantoj. Ni havas...

 • Rondiro de la lago - Tour du lac d'Annecy

  11 juin 2006 ( #remado - aviron )

  La 21-an de majo, ni provis fari nia jaran rondiron de la lago de Anesio. Tiu jaro ni invitis la alian klubon sur la lago kun distraĵo sekcio : la klubo de Anesio (CNA - ni estas la klubo de Anesio-la-Maljuna : CSAV) kaj la klubo de Sevrieo.La veterprognozo...

 • Rondiro de la lago - Tour du lac d'Annecy - 2

  13 juin 2006 ( #remado - aviron )

  estpizodo unu Kiel estis neebla remiri al Sévrier, ni a ŭ te iris. La remistoj de la klubo de Sévrier pretigis matenman ĝ on. Normale, ni devis fini nian rondiron al KSAV kal man ĝ i tie. Sed kiel la vento kalmi ĝis kaj remistoj de Sévrier invitis nin,...

 • Rondiro de la lago - Tour du lac d'Annecy - 3

  14 juin 2006 ( #remado - aviron )

  estpizodo unu - estpizodo du En Sevrieo, al tagmezo, la vento estis kalma, grrr. Oni eliris en remboatoj mikse la klubanoj. La okremista unuremila boato eliris dufoje. Tio estas vere la plej bela boato. Post la aperitivo, tio ne estis perfekta, sed bone...

 • Remistinoj aŭ grumblulinoj - Rameuses ou râleuses ?

  16 juin 2006 ( #remado - aviron )

  La FFSA - Franca Remado Federacio - faris belegan misskribon en sia retejo : La dokumento estas tie-ĉi. Rameuse = Remistino. Râleuse = Grumblulino. Ĉu estas malagrabla koincido ? Por lia pravigo, sur la franca klavaro, la « L » estas proksime de la «...

 • Venecio - Venise : La Vogalonga

  17 juin 2006 ( #remado - aviron )

  Ekde mi aŭdas pri la Vogalonga (la longa navigo)... Tio estas farita kaj estas belega ekskurso . Mi havas multajn fotojn. Jen unu de mia fotoj, tio estas la eniro en Venecio al fino de la ekskurso. La kanalo ne estas larĝa, sub la ponto, estas loko por...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Articles Récents